Skąd pomysł i skąd ta nazwa?

W ramach Centrum Wsparcia Opiekunów Rodzinnych stworzyliśmy projekt grupy wsparcia pod nazwą "Szerokie ramiona".

Przedstawiciele naszego Stowarzyszenia w 2018 roku uczestniczyli w IV Konferencji Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC, na której padły te znamienite słowa:

Zainspirowani nimi oraz potrzebami opiekunów rodzinnych, dla których poprowadziliśmy w 2019 roku cykl warsztatów, a których chcieliśmy nadal wspierać w ich bohaterskiej roli, utworzyliśmy grupę wsparcia dla opiekunów rodzinnych.

Stowarzyszenie „Bo mogę!”, przy współpracy z Fundacją Hospicyjną oraz Fundacją PZU, zorganizowało w 2019 roku cykl bezpłatnych szkoleń dla opiekunów rodzinnych w ramach ogólnopolskiej kampanii „Opiekun rodzinny nie musi być sam”. Organizowane szkolenia były formą pomocy doraźnej, jednak zdecydowana większość uczestników zgłaszała organizatorom potrzebę utworzenia formy trwałej pomocy, którą Stowarzyszenie ujęło w nazwie Centrum Wsparcia Opiekunów Rodzinnych

603 322 698

Uruchomiony został specjalny numer telefonu dedykowany opiekunom rodzinnym. Dzwoniąc na podany numer telefonu, opiekunowie mogą uzyskać bezpłatną pomoc merytoryczną z zakresu pielęgnacji i opieki nad osobą chorą.

Powołanie Grupy Wsparcia

Było kolejnym etapem naszego planu pomocy Opiekunom Rodzinnym.
Dzięki niej chcemy poszerzyć zakres świadczeniobiorców o każdego członka rodziny (nie tylko bezpośredniego opiekuna), osób bliskich chorych z zaburzeniami o podłożu psychicznym i z niepełnosprawnościami. 

Grupa wsparcia jest formą pomocy psychospołecznej, świadczonej wzajemnie przez członków grupy.

Grupa ma mieć charakter otwarty – na spotkania może dołączyć każdy chętny w dowolnym momencie.

Spotkania odbywać się będą w obecności prowadzącego spotkanie – profesjonalisty z zakresu psychologii, medycyny, opieki socjalnej i innych. Główne spotkania odbędą się w obecności psychologa.

Najważniejszym czynnikiem jest tworzenie się więzi międzyludzkich, poczucie przynależności do wspólnoty oraz solidarności z innymi.

Przewiduje się dodatkowo wyjścia kulturalne i spotkania integracyjne dla członków grupy – ostateczny kształt poniższym planom nadadzą sami uczestnicy.

Grupa ma stwarzać poczucie bezpieczeństwa, zaufania i zrozumienia w społeczeństwie.

Chcesz dołączyć do grupy wsparcia? Skontaktuj się z nami!

Skip to content